1 1 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

การเปิดเรียนแบบ On-site ทุกชั้นเรียน

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

แจ้งแนวปฎิบัติการตรวจ Antigen test kit (ATK)

ประกาศ โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาบ้านสบอมแฮด

การจัดการเรียนการสอนแบบ On-site และ On-hand

ภาพกิจกรรม

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 93 ปี และเปิดอาคารเรียนเอื้องเงิน

ทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 93 ปี และเปิดอาคารเรียนเอื้องเงิน

ทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอ่างล้างมือ ให้..

ทางมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย มอบหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ และอ่างล้างมือ ให้กับโรงเรียนชุมชนบ้าน..

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลูกศิษย์เลือดเขียว-ขาว ทั้ง 52..

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ลูกศิษย์เลือดเขียว-ขาว ทั้ง 52 คน ที่จบการศึกษาชั้..