01 ก.ค. 2563 ถึง 01 ก.ค. 2563
เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
เปิดภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2563
30 มิ.ย. 2563 ถึง 30 มิ.ย. 2563
จับฉลากนักเรียนชั้น ป.1 เพื่ิอเลือกห้องเรียน
ให้นักเรียนและผู้ปกครอง เข้ามาจับฉลากเพื่อเลือกห้องเรียน เวลา 08.30 น.เป้นต้นไป
30 เม.ย. 2563 ถึง 30 เม.ย. 2563
ประกาศผล NT ปีการศึกษา 2562
ประกาศผล NT ปีการศึกษา 2562
31 มี.ค. 2563 ถึง 31 มี.ค. 2563
ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
ปิดภาคเรียนที่ 2/2562
26 มี.ค. 2563 ถึง 27 มี.ค. 2563
สรุปมาตรฐานการศึกษา ,SAR
สรุปมาตรฐานการศึกษา ,SAR
25 มี.ค. 2563 ถึง 25 มี.ค. 2563
ส่งเอกสารวิชาการชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนให้ฝ่ายวิชาการ
ส่งเอกสารวิชาการชั้นเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนให้ฝ่ายวิชาการ
25 มี.ค. 2563 ถึง 25 มี.ค. 2563
ประกาศผล O-NET ปีการศึกษา 2562
ประกาศผล O-NET ปีการศึกษา 2562
20 มี.ค. 2563 ถึง 20 มี.ค. 2563
ประกาศผล RT ปีการศึกษา 2562
ประกาศผล RT ปีการศึกษา 2562
13 มี.ค. 2563 ถึง 13 มี.ค. 2563
ปัจฉิมนิเทศ ป.6
ปัจฉิมนิเทศ ป.6
11 มี.ค. 2563 ถึง 12 ก.พ. 2563
สอบ LAS
สอบ LAS
09 มี.ค. 2563 ถึง 10 มี.ค. 2563
สอบปลายภาคเรียน
สอบปลายภาคเรียน
06 มี.ค. 2563 ถึง 06 มี.ค. 2563
ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ส่งข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
04 มี.ค. 2563 ถึง 04 มี.ค. 2563
สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562
สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562
28 ก.พ. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2563
กิจกรรมชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง ครั้งที่ 2
กิจกรรมชั่งน้ำหนัก-ส่วนสูง ครั้งที่ 2
26 ก.พ. 2563 ถึง 28 ก.พ. 2563
ค่ายติว NT อย่างเข้ม
ค่ายติว NT อย่างเข้ม
25 ก.พ. 2563 ถึง 25 ก.พ. 2563
Day Camp กิจกรรมลูกเสือ ช่วงชั้นที่ 2 (ป4-6)
Day Camp กิจกรรมลูกเสือ ช่วงชั้นที่ 2 (ป4-6)
24 ก.พ. 2563 ถึง 24 ก.พ. 2563
Day Camp ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3
Day Camp ช่วงชั้นที่ 1 ป.1-ป.3
18 ก.พ. 2563 ถึง 20 ก.พ. 2563
กีฬาระดับอำเภอ
กีฬาระดับอำเภอ
17 ก.พ. 2563 ถึง 17 ก.พ. 2563
วันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2562
วันสถาปนาโรงเรียน ประจำปี 2562
16 ก.พ. 2563 ถึง 16 ก.พ. 2563
มินิมาราธอน ฟันรัน(ฮอมฮัก)
มินิมาราธอน ฟันรัน(ฮอมฮัก)
15 ก.พ. 2563 ถึง 15 ก.พ. 2563
ปั่นจักรยาน(ฮอมฮัก)
ปั่นจักรยาน(ฮอมฮัก)
11 ก.พ. 2563 ถึง 13 ก.พ. 2563
ทดสอบการอ่านชั้น ป.1 RT
ทดสอบการอ่านชั้น ป.1 RT
01 ก.พ. 2563 ถึง 01 ก.พ. 2563
สอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
สอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2562
20 ม.ค. 2563 ถึง 31 ม.ค. 2563
ค่าย O-NET 62 อย่างเข้ม
ค่าย O-NET 62 อย่างเข้ม
20 ม.ค. 2563 ถึง 23 ม.ค. 2563
กีฬาเครือข่าย
กีฬาเครือข่าย
16 ม.ค. 2563 ถึง 16 ม.ค. 2563
วันครู
วันครู
13 ม.ค. 2563 ถึง 15 ม.ค. 2563
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562
10 ม.ค. 2563 ถึง 10 ม.ค. 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
01 ม.ค. 2563 ถึง 01 ม.ค. 2563
หยุดวันขึ้นปีใหม่
หยุดวันขึ้นปีใหม่
30 ธ.ค. 2562 ถึง 31 ธ.ค. 2562
หยุดสิ้นปี
หยุดสิ้นปี
26 ธ.ค. 2562 ถึง 26 ธ.ค. 2562
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(ครู)
จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่(ครู)
25 ธ.ค. 2562 ถึง 25 ธ.ค. 2562
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า(นักเรียน)
กิจกรรมส่งท้ายปีเก่า(นักเรียน)
23 ธ.ค. 2562 ถึง 27 ธ.ค. 2562
สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ
สัปดาห์ภาษาต่างประเทศ
20 ธ.ค. 2562 ถึง 21 ธ.ค. 2562
แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย
แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 69 จังหวัดสุโขทัย
19 ธ.ค. 2562 ถึง 19 ธ.ค. 2562
เกาหลีมาจัดกิจกรรม
เกาหลีมาจัดกิจกรรม
19 ธ.ค. 2562 ถึง 22 ธ.ค. 2562
แข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ
แข่งขันทักษะวิชาการระดับชาติ
11 ธ.ค. 2562 ถึง 11 ธ.ค. 2562
สมศ รอบ4
สมศ รอบ4
10 ธ.ค. 2562 ถึง 10 ธ.ค. 2562
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ+PLC
หยุดชดเชยวันรัฐธรรมนูญ+PLC AARรอบ 3 ,สร้างทีม3 ออกแบบ3
09 ธ.ค. 2562 ถึง 09 ธ.ค. 2562
สมศ รอบ 4
สมศ รอบ 4
06 ธ.ค. 2562 ถึง 06 ธ.ค. 2562
สมศ รอบ 4
สมศ รอบ 4
05 ธ.ค. 2562 ถึง 05 ธ.ค. 2562
หยุดวันพ่อแห่งชาติ
หยุดวันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 2562 ถึง 04 ธ.ค. 2562
กิจกรรมวันพ่อ
กิจกรรมวันพ่อ
28 พ.ย. 2562 ถึง 28 พ.ย. 2562
พิธีถวายราชสดุดีฯ
กิจกรรมลูกเสือ
26 พ.ย. 2562 ถึง 26 พ.ย. 2562
กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสุง ครั้งที่ 1
กิจกรรมชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสุง ครั้งที่ 1
20 พ.ย. 2562 ถึง 20 พ.ย. 2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
14 พ.ย. 2562 ถึง 14 พ.ย. 2562
คุรุสภาฯติดตาม PLC จากครูสู่ผู้เรียนวงรอบที่ 1
คุรุสภาฯติดตาม PLC จากครูสู่ผู้เรียนวงรอบที่ 1
13 พ.ย. 2562 ถึง 13 พ.ย. 2562
สมศ.ตรวจเยี่ยม สมศ.รอบ4
สมศ.ตรวจเยี่ยม สมศ.รอบ4
04 พ.ย. 2562 ถึง 04 พ.ย. 2562
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
เปิดภาคเรียนที่ 2/2562
20 ส.ค. 2562 ถึง 20 ส.ค. 2562
งานศิลปหัตถกรรม
งานศิลปหัตถกรรม