ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย (Chumchonbanomkoi School)
อักษรย่อ ช.อก.
ที่ตั้ง  333 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310
การก่อตั้ง  17 กุมภาพันธ์ 2472  
หมายเลขโทรศัพท์    053-467064
หมายเลขโทรสาร    053-467064
เว็บไซด์ https://www.cok.ac.th
พื้นที่  5 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
ปรัชญาโรงเรียน  นฺตถิ ปฺญญา สมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
ความหมาย  ผู้มีปัญญาคือผู้มีความรู้คิด ย่อมรู้แจ้งกระจ่างยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆ
คำขวัญโรงเรียน  เรียนดี มีสุขภาพเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน  เขียว-ขาว
อัตลักษณ์  รับผิดชอบ สะอาด มารยาทงาม
เอกลักษณ์  สัมมาคารวะ
มีเขตพื้นที่บริการ  3 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ตำบลอมก๋อย    หมู่ที่ 1 บ้านหลิม, บ้านเหล่ามะฟัก
2. ตำบลอมก๋อย    หมู่ที่ 9 บ้านดง, บ้านใหม่ดินแดง
3. ตำบลอมก๋อย    หมู่ที่ 18 บ้านสบอมแฮด

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 9
เข้าชม เมื่อวาน 41
เข้าชม เดือนนี้ 41
เข้าชม ดือนก่อน 974
เข้าชม ปีนี้ 2,108
เข้าชม ปีก่อน 9,106