ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย (Chumchonbanomkoi School)
อักษรย่อ ช.อก.
ที่ตั้ง  333 ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 50310
การก่อตั้ง  17 กุมภาพันธ์ 2472  
หมายเลขโทรศัพท์    053-467064
หมายเลขโทรสาร    053-467064
เว็บไซด์ https://www.cok.ac.th
พื้นที่  5 ไร่ 3 งาน 55 ตารางวา
ปรัชญาโรงเรียน  นฺตถิ ปฺญญา สมา อาภา (แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี)
ความหมาย  ผู้มีปัญญาคือผู้มีความรู้คิด ย่อมรู้แจ้งกระจ่างยิ่งกว่าแสงสว่างใดๆ
คำขวัญโรงเรียน  เรียนดี มีสุขภาพเยี่ยม เปี่ยมวินัย ใฝ่คุณธรรม
สีประจำโรงเรียน  เขียว-ขาว
อัตลักษณ์  รับผิดชอบ สะอาด มารยาทงาม
เอกลักษณ์  สัมมาคารวะ
มีเขตพื้นที่บริการ  3 หมู่บ้าน ได้แก่
1. ตำบลอมก๋อย    หมู่ที่ 1 บ้านหลิม, บ้านเหล่ามะฟัก
2. ตำบลอมก๋อย    หมู่ที่ 9 บ้านดง, บ้านใหม่ดินแดง
3. ตำบลอมก๋อย    หมู่ที่ 18 บ้านสบอมแฮด

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 21
เข้าชม เมื่อวาน 55
เข้าชม เดือนนี้ 226
เข้าชม ดือนก่อน 1,314
เข้าชม ปีนี้ 4,845
เข้าชม ปีก่อน 9,106