รายชื่อคณะกรรมการสภานักเรียน
ปีการศึกษา 2562
1. ด.ช.อมตะ  กบิลศักดิ์ ประธาน
2. ด.ญ.จักริน  เบญญาบุษกร รองประธาน
3. ด.ญ.สุธาวัลย์  คงฐิติไท กรรมการ
4. ด.ญ.กฤป  โล่ห์ติวิกุล กรรมการ
5. ด.ญ.พิมพ์กานต์   หงส์ทอง กรรมการ
6. ด.ช.ธสวัฒน์  จริดีสม กรรมการ
7. ด.ญ.ณัฐวิภา  สหายมิตร กรรมการ
8. ด.ญ.ศศิพิมพ์  คงความโชคดี  กรรมการ
9. ด.ช.เจิรายุทธ  แก้วกลางดง กรรมการ
10. ด.ช.วงค์วริส  โล่ห์ติวิกุล กรรมการ
11. ด.ช.นพอนันต์  สุแฮ กรรมการ
12. ด.ญ.ชยภรณ์  ปานดุษฎี กรรมการ
13. ด.ญ.ศิรภัสสร  ผันเผาะ กรรมการ
14. ด.ญ.นฤพร  แสนศรี กรรมการ
15. ด.ญ.น้ำฟ้า  ปู่หล้า กรรมการ
16. ด.ญ.กัญณ์วรา  พยุงกรพินธ์ กรรมการ
17. ด.ญ.ศรัญญา  กระสินธิ์นิมิต กรรมการ
18. ด.ญ.ธันย์ชนก  อ้ายธิ กรรมการ
19. ด.ช.จิรชยา  พยุงชงโค กรรมการ
20. ด.ช.พัชรดนัย  สายคำ กรรมการ
21. ด.ญ.นุชสรา  น้อยเชีย กรรมการ
22. ด.ญ.กุมภวา  แก้วสน กรรมการ
23. ด.ญ.ปวริศา  นามเมือง กรรมการ
 24. ด.ญ.ไปรยา  สมมะโน กรรมการ
25. ด.ญ.สุชญญา  ยะมัง กรรมการ
26. ด.ญ.ริศรา  สิงขรวร กรรมการ
27. ด.ญ.ฐิติยา  พยุงจำปี กรรมการและเลขานุการ


 

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 21
เข้าชม เมื่อวาน 55
เข้าชม เดือนนี้ 226
เข้าชม ดือนก่อน 1,314
เข้าชม ปีนี้ 4,845
เข้าชม ปีก่อน 9,106