ตาราง แสดงข้อมูลคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

 
รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ปีการศึกษา 2559-2562
1 นายสุทัศน์  ใจตา ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายจักรพงษ์  จันทร์มูล รองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายสุวิทย์  ธนันท์ชัย กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
4 นายชวน  วนากำเนิด กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
5 นายสถิต  ฝั้นเมา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
6 นายเผ่าพงศ์  กันทา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
7 นางสาวกชกร  วงศ์จี๋ กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
8 นายเอนก  อินต๊ะ กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
9 พระเมือง  สิริมังคโล กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
10 นายผัด  แสนใจอิ กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
11 นายสมภพ  ศิริ กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
12 นายชลอ  ยะมัง กรรมการ ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
13 นางปิยนุช  มหาวรรณ กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
14 นางสาวพัชรินทร์ คำน้อย กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ ผู้แทนครู
15 นายชูศักดิ์ ใจแก้ว กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยสาขาบ้านสบอมแฮด
1 นายเด็ดดวง  ใจสดใส ประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
2 นายวีระชัย เปี่ยมพระคุณ รองประธานกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ
3 นายจันทร์ดี พระคุณนิรันดร์ กรรมการ ผู้แทนศิษย์เก่า
4 นายสุเทพ สายธารส่องแสง กรรมการ ผู้แทนองค์กรศาสนา
5 นายแดงจันทร์ สุภา กรรมการ ผู้แทนองค์กรชุมชน
6 นายคำผัด  ทีผอ กรรมการ ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
7 นางพรพรรณ ผ่องศรีผล กรรมการ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน
8 นางสุมาลี  อินต๊ะ กรรมการและผู้ช่วยเลขาฯ ผู้แทนครู
9 นายชูศักดิ์ ใจแก้ว กรรมการและเลขานุการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 21
เข้าชม เมื่อวาน 21
เข้าชม เดือนนี้ 49
เข้าชม ดือนก่อน 620
เข้าชม ปีนี้ 4,432
เข้าชม ปีก่อน 2,372