29 ต.ค. 2563 ,   เข้าชม   106   ครั้ง

สืบฮีต ตวยฮอย ผ่อกอย ประเวณียี่เป็ง (Show & Share)

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยได้จัดโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) “สืบฮีต ตวยฮอย ผ่อกอยประเวณี ยี่เป็ง” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา เรื่อง การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ ผ่านกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learning Community) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1.เพื่อพัฒนาทักษะการรู้หนังสือผ่านกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน โดยผ่านกระบวนการชุมชน แห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) 2. เพื่อเสริมสร้างเจตคติและส่งเสริมนิสัยรักการอ่านแก่ผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการชุมชนแห่งการ เรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC) 3. เพื่อฝึกให้ผู้เรียนได้นำความรู้ความสามารถไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองต่อไป ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งยังมีการออกร้านขายของ ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นอีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทำบุญครบรอบวันสถาปนาสถานศึกษา 91 ปี

[..]
17 ก.พ. 2563 305 Views

[..]
00 00 543 64 Views

แบบสำรวจการเดินทางของครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง โ

https://forms.gle/rqgMRQqvZny1Chk38 [..]
03 ม.ค. 2564 142 Views

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 15
เข้าชม เมื่อวาน 39
เข้าชม เดือนนี้ 985
เข้าชม ดือนก่อน 1,238
เข้าชม ปีนี้ 4,290
เข้าชม ปีก่อน 9,106