ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

https://www.facebook.com/photo/?fbid=961996078489181&set=pcb.961996571822465
สรุปผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน RT โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ประจำปีการศึกษา 2565