แจ้งการปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 และ เปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

[..]
31 มี.ค. 2564 35 Views

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม Show & Share ในธีมงานไทย ไทย “เปียกปอนหรรษา สาดภาษา สาดความรู้”

เชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรม Show & Share ในธีมงานไทย ไทย “เปียกปอนหรรษา สาดภาษา สาดความรู้”
ในวันศุกร์ ที่ 26 มี [..]
21 มี.ค. 2564 41 Views

รับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

[..]
16 มี.ค. 2564 32 Views

สารเอื้องดอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

[..]
16 มี.ค. 2564 54 Views

แบบสำรวจการเดินทางของครู บุคลากร นักเรียนและผู้ปกครอง โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ก่อนเปิดเรียน 4 ม.ค. 2

https://forms.gle/rqgMRQqvZny1Chk38 [..]
03 ม.ค. 2564 165 Views

ยินดีต้อนรับโรงเรียนบ้านนาฟ่อน ในการศึกษาดูงาน

เมื่อวัน พุธ ที่ 9 ธันวาคม 2563 ทางคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านนาฟ่อน นำโดยนายนิติรัฐ วรรณวิริยวัตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาฟ่อน ได้นำคณะครูและบ [..]
09 ธ.ค. 2563 151 Views

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

[..]
07 ธ.ค. 2563 168 Views

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

[..]
04 ธ.ค. 2563 123 Views

ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียน

[..]
02 ธ.ค. 2563 118 Views

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

[..]
30 พ.ย. 2563 129 Views

การรับเงินอุดหนุนนักเรียนทุนเสมอภาค (กสศ.)

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นตัวแทนในการมอบทุนจากกงอทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จำนว [..]
12 พ.ย. 2563 101 Views

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยได้มีการจัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2563  [..]
11 พ.ย. 2563 82 Views

ต้อนรับนายสุทธิพงษ์ วงค์จี๋ (ลุงโม่ง) ที่ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ (นักการภารโรง)

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ได้กล่าวต้อนรับนายสุทธิพงษ์  วงค์จี๋ (ลุงโม่ง) ที [..]
09 พ.ย. 2563 78 Views

สารเอื้องดอย ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 เดือนตุลาคม 2563

[..]
02 พ.ย. 2563 99 Views

กิจกรรมการตัดผมนักเรียน ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาคกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ในวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยได้จัดกิจกรรมการตัดผมนักเรียน ตามโครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียนทุนเสมอภาคกองทุนเพื่อความเสมอภาค [..]
31 ต.ค. 2563 263 Views

สืบฮีต ตวยฮอย ผ่อกอย ประเวณียี่เป็ง เชียงใหม่ อำเภออมก๋อย ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 อำเภออมก๋อยได้จัดงานเทศกาลสืบฮีต ตวยฮอย ผ่อกอย ประเวณียี่เป็ง เชียงใหม่ อำเภออมก๋อย ประจำปี 2563 ขึ้น ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลอ [..]
31 ต.ค. 2563 91 Views

สืบฮีต ตวยฮอย ผ่อกอย ประเวณียี่เป็ง (Show & Share)

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ทางโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยได้จัดโครงการกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยผ่านกระบวนการ PLC (Professional Learnin [..]
29 ต.ค. 2563 117 Views

ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่

[..]
23 ต.ค. 2563 108 Views

ยินดีต้อนรับโรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ ในการศึกษาดูงานกระบวนการ PLC

[..]
22 ต.ค. 2563 111 Views

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 4/2563

เมื่อวัน พุธ ที่ 21 ตุลาคม 2563 นายชูศักดิ์ ใจแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 4 ปีการศึกษา [..]
21 ต.ค. 2563 120 Views

ยินดีต้อนรับโรงเรียนบ้านตุงติง ในการศึกษาดูงานกระบวนการ PLC

ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 ทางคณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านตุงติง นำโดยนาย [..]
15 ต.ค. 2563 131 Views

พิธีถวายบังคมและวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเ

[..]
13 ต.ค. 2563 107 Views

สารเอื้องดอย ประจำเดือน กรกฎาคม

[..]
01 ส.ค. 2563 268 Views

เชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[..]
23 ก.ค. 2563 377 Views

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[..]
23 ก.ค. 2563 247 Views

นโยบายโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย เรื่อง นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่

[..]
15 ก.ค. 2563 368 Views

ประกาศถึงนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน

[..]
15 มิ.ย. 2563 318 Views

ประกาศ เรื่องมาตรการด้านการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

[..]
06 มี.ค. 2563 396 Views

ตารางสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

[..]
06 มี.ค. 2563 307 Views

สารเอื้องดอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์

[..]
03 มี.ค. 2563 296 Views

Day camp ลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

[..]
25 ก.พ. 2563 256 Views

ทำบุญครบรอบวันสถาปนาสถานศึกษา 91 ปี

[..]
17 ก.พ. 2563 315 Views

กิจกรรมปั่น วิ่ง ฮอมฮัก เพื่อน้องโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

https://is.gd/xzA7yb [..]
16 ก.พ. 2563 382 Views

เชิญชวน ร่วมกิจกรรม ปั่น วิ่ง ฮอมฮัก เพื่อน้องโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย เนื่องในครบรอบวันสถาปนาสถานศึก

เชิญชวน ปั่น วิ่งฮอมฮักเพื่อน้องโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียนสมัคร https://forms.gle/iz6ii62iM4NtVJtRA ดูผู้เข้าร่วมกิจ [..]
28 ม.ค. 2563 365 Views

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

[..]
10 ม.ค. 2563 269 Views

กิจกรรมวันคริสตมาสและส่งท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

[..]
25 ธ.ค. 2562 302 Views

ทีมนักศึกษาจากเกาหลีใต้มาจัดกิจกรรม

[..]
19 ธ.ค. 2562 282 Views

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

[..]
11 ธ.ค. 2562 276 Views

ประกาศแจ้งจากโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเกี่ยวกับการเรียนเชิญผู้ปกครองประชุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25

- [..]
18 พ.ย. 2562 402 Views

วันที่ 13 พ.ย. 62 คณะนิเทศติดตามเตรียมความพร้อม สมศ. รอบ 4 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเช

- [..]
13 พ.ย. 2562 313 Views

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยร่วมกันทำกระทงแล้วนำไปลอยที่น้ำแม่ต

[..]
11 พ.ย. 2562 303 Views

ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายสวรรณคต รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายสวรรณคต ร.9 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออำก๋อย [..]
13 ต.ค. 2562 381 Views

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการปิดภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปิดตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 และจะเปิดเรียนในวันจ [..]
10 ต.ค. 2562 362 Views

การรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน กสศ.(รอบที่2)

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน กสศ. (รอบที่ 2) ให้เเก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีรายชื่อ [..]
10 ต.ค. 2562 337 Views

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเป็นตัวแทนโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่อำเภออมก๋อยร่วมจัดนิทรรศการแก้ไขปัญหา​ความมั

[..]
25 ก.ย. 2562 306 Views

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จากครูสู่ผู้เรียน

นำทีมโดยผู้อำนวยการชูศักดิ์ ใจแก้ว และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ร่วมกับผู้บริหารระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอมก๋อย ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562&n [..]
17 ก.ย. 2562 501 Views

สืบสานประเพณี "ตานก๋วยสลาก" ในวันเป็งเดือนสิบสอง ณ วัดแสนทอง

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ร่วมกับ วัดแสนทอง สืบสานประเพณี "ตานก๋วยสลาก" ในวันเป็งเดือนสิบสอง [..]
13 ก.ย. 2562 389 Views

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการชูศักดิ์ ใจแก้ว และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย และสาขาสบอมแฮด ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ตามกลยุทธ์สถานศึก [..]
12 ก.ย. 2562 313 Views

นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาสบอมแฮด ทำกิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะชีวิตและจัดแหล่ง

ในระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 [..]
12 ก.ย. 2562 421 Views

นักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ทำกิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะชีวิตและจัดแหล่งเรียนรู้ตามแนวเ

[..]
04 ก.ย. 2562 541 Views

นักเรียนชั้น ป.1-3 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ทำกิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะชีวิตและจัดแหล่งเรียนรู้ตามแนวเ

โดยผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริง จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากรในหมู่บ้าน [..]
03 ก.ย. 2562 419 Views

Show and Share "กิ๋นหอมต๋อมม่วน กาดมั่วคัวฮอม"

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านการลงมือปฎิบัติ (Active Learning) ในรูปแบบการเรียนรู้ PLC บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่่มเวลารู้ และ PBL [..]
29 ส.ค. 2562 515 Views

ศึกษานิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ศึกษานิเทศจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พร้ [..]
28 ส.ค. 2562 475 Views

นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยร่วมกับอำเภออมก๋อย และหน่วยงานต่างๆ

จัดกิจกรรมตามโครงการ "สวนประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [..]
27 ส.ค. 2562 432 Views

สพป.ชม. เขต 5 นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ และการจัดกิจกรรม PLC โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

[..]
23 ส.ค. 2562 420 Views

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยร่วมจัดนิทรรศการโครงการนายอำเภอแหวนเพชร

ท่านผอ.ชูศักดิ์ ใจแก้ว พร้อมคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยร่วมจัดนิทรรศการโครงการประเมินนายอำเภอแหวนเพชร ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย [..]
20 ส.ค. 2562 468 Views

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยร่วมจัดนิทรรศการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ณ ห้องประชุมอำเภออมก๋อย ในวันที่ 2

[..]
20 ส.ค. 2562 551 Views

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับเทศบาลตำบลอมก๋อย ตามรอยพ่อ เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

ในการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ [..]
16 ส.ค. 2562 280 Views

PLC โครงงานคุณธรรมครู

ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562 [..]
13 ส.ค. 2562 581 Views

ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย (เครือข่ายอมก๋อย)

ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่าย  (เครือข่ายอมก๋อย)   [..]
13 ส.ค. 2562 309 Views

นำทีมโดยท่านผอ.ชูศักดิ์ พร้อมคณะครู เตรียมงานจัดนิทรรศการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นำทีมโดยท่าน ผอ.ชูศักดิ์ พร้อมคณะครู เตรียมงานจัดนิทรรศการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข #ทีมงานโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย [..]
07 ก.ค. 2562 344 Views

งานคริสต์มาส 2561

[..]
25 ธ.ค. 2561 325 Views

[..]
00 00 543 94 Views

[..]
00 00 543 94 Views

[..]
00 00 543 73 Views

[..]
00 00 543 76 Views

[..]
00 00 543 85 Views

[..]
00 00 543 69 Views

[..]
00 00 543 73 Views

[..]
00 00 543 63 Views

[..]
00 00 543 60 Views

[..]
00 00 543 66 Views

[..]
00 00 543 48 Views

[..]
00 00 543 54 Views

[..]
00 00 543 22 Views

[..]
00 00 543 18 Views

[..]
00 00 543 9 Views

[..]
00 00 543 8 Views

[..]
00 00 543 10 Views

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 20
เข้าชม เมื่อวาน 55
เข้าชม เดือนนี้ 226
เข้าชม ดือนก่อน 1,314
เข้าชม ปีนี้ 4,845
เข้าชม ปีก่อน 9,106