สารเอื้องดอย ประจำเดือน กรกฎาคม

[..]
01 ส.ค. 2563 6 Views

เชิญประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[..]
23 ก.ค. 2563 17 Views

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

[..]
23 ก.ค. 2563 9 Views

นโยบายโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย เรื่อง นโยบายโรงเรียนปลอดบุหรี่

[..]
15 ก.ค. 2563 9 Views

ประกาศถึงนักเรียนและผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน

[..]
15 มิ.ย. 2563 44 Views

ประกาศ เรื่องมาตรการด้านการป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID-19

[..]
06 มี.ค. 2563 68 Views

ตารางสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2562

[..]
06 มี.ค. 2563 64 Views

สารเอื้องดอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์

[..]
03 มี.ค. 2563 71 Views

Day camp ลูกเสือโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

[..]
25 ก.พ. 2563 49 Views

ทำบุญครบรอบวันสถาปนาสถานศึกษา 91 ปี

[..]
17 ก.พ. 2563 89 Views

กิจกรรมปั่น วิ่ง ฮอมฮัก เพื่อน้องโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

https://is.gd/xzA7yb [..]
16 ก.พ. 2563 109 Views

เชิญชวน ร่วมกิจกรรม ปั่น วิ่ง ฮอมฮัก เพื่อน้องโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย เนื่องในครบรอบวันสถาปนาสถานศึก

เชิญชวน ปั่น วิ่งฮอมฮักเพื่อน้องโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย 15-16 กุมภาพันธ์ 2563 ลงทะเบียนสมัคร https://forms.gle/iz6ii62iM4NtVJtRA ดูผู้เข้าร่วมกิจ [..]
28 ม.ค. 2563 145 Views

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

[..]
10 ม.ค. 2563 65 Views

กิจกรรมวันคริสตมาสและส่งท่ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

[..]
25 ธ.ค. 2562 61 Views

ทีมนักศึกษาจากเกาหลีใต้มาจัดกิจกรรม

[..]
19 ธ.ค. 2562 69 Views

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4

[..]
11 ธ.ค. 2562 76 Views

ประกาศแจ้งจากโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเกี่ยวกับการเรียนเชิญผู้ปกครองประชุม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 25

- [..]
18 พ.ย. 2562 56 Views

วันที่ 13 พ.ย. 62 คณะนิเทศติดตามเตรียมความพร้อม สมศ. รอบ 4 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเช

- [..]
13 พ.ย. 2562 88 Views

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยร่วมกันทำกระทงแล้วนำไปลอยที่น้ำแม่ต

[..]
11 พ.ย. 2562 86 Views

ร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายสวรรณคต รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายสวรรณคต ร.9 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภออำก๋อย [..]
13 ต.ค. 2562 117 Views

ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการปิดภาคเรียนที่ 1/2562

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ประกาศแจ้งเกี่ยวกับการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปิดตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562 และจะเปิดเรียนในวันจ [..]
10 ต.ค. 2562 83 Views

การรับเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน กสศ.(รอบที่2)

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย มอบเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานยากจน กสศ. (รอบที่ 2) ให้เเก่ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีรายชื่อ [..]
10 ต.ค. 2562 75 Views

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยเป็นตัวแทนโรงเรียน สพฐ. ในพื้นที่อำเภออมก๋อยร่วมจัดนิทรรศการแก้ไขปัญหา​ความมั

[..]
25 ก.ย. 2562 89 Views

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามโครงการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) จากครูสู่ผู้เรียน

นำทีมโดยผู้อำนวยการชูศักดิ์ ใจแก้ว และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ร่วมกับผู้บริหารระดับเครือข่ายพัฒนาการศึกษาอมก๋อย ในวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562&n [..]
17 ก.ย. 2562 175 Views

สืบสานประเพณี "ตานก๋วยสลาก" ในวันเป็งเดือนสิบสอง ณ วัดแสนทอง

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ร่วมกับ วัดแสนทอง สืบสานประเพณี "ตานก๋วยสลาก" ในวันเป็งเดือนสิบสอง [..]
13 ก.ย. 2562 106 Views

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2563

นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการชูศักดิ์ ใจแก้ว และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย และสาขาสบอมแฮด ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ตามกลยุทธ์สถานศึก [..]
12 ก.ย. 2562 106 Views

นักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยและสาขาสบอมแฮด ทำกิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะชีวิตและจัดแหล่ง

ในระหว่างวันที่ 9-12 กันยายน 2562 [..]
12 ก.ย. 2562 147 Views

นักเรียนชั้น ป.4-6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ทำกิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะชีวิตและจัดแหล่งเรียนรู้ตามแนวเ

[..]
04 ก.ย. 2562 170 Views

นักเรียนชั้น ป.1-3 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย ทำกิจกรรมค่ายบูรณาการทักษะชีวิตและจัดแหล่งเรียนรู้ตามแนวเ

โดยผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำจริง จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิทยากรในหมู่บ้าน [..]
03 ก.ย. 2562 95 Views

Show and Share "กิ๋นหอมต๋อมม่วน กาดมั่วคัวฮอม"

กิจกรรมการเรียนรู้ โดยผ่านการลงมือปฎิบัติ (Active Learning) ในรูปแบบการเรียนรู้ PLC บูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่่มเวลารู้ และ PBL [..]
29 ส.ค. 2562 123 Views

ศึกษานิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ

ศึกษานิเทศจากสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 นิเทศติดตามกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านตามรอยพระจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พร้ [..]
28 ส.ค. 2562 139 Views

นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยร่วมกับอำเภออมก๋อย และหน่วยงานต่างๆ

จัดกิจกรรมตามโครงการ "สวนประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน" เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว [..]
27 ส.ค. 2562 136 Views

สพป.ชม. เขต 5 นิเทศติดตามโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพ และการจัดกิจกรรม PLC โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย

[..]
23 ส.ค. 2562 107 Views

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยร่วมจัดนิทรรศการโครงการนายอำเภอแหวนเพชร

ท่านผอ.ชูศักดิ์ ใจแก้ว พร้อมคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยร่วมจัดนิทรรศการโครงการประเมินนายอำเภอแหวนเพชร ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย [..]
20 ส.ค. 2562 198 Views

โรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อยร่วมจัดนิทรรศการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด ณ ห้องประชุมอำเภออมก๋อย ในวันที่ 2

[..]
20 ส.ค. 2562 212 Views

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกับเทศบาลตำบลอมก๋อย ตามรอยพ่อ เกษตรอินทรีย์ วิถีพอเพียง

ในการเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ [..]
16 ส.ค. 2562 111 Views

PLC โครงงานคุณธรรมครู

ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2562 [..]
13 ส.ค. 2562 184 Views

ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่าย (เครือข่ายอมก๋อย)

ประชุมคณะกรรมการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเครือข่าย  (เครือข่ายอมก๋อย)   [..]
13 ส.ค. 2562 143 Views

นำทีมโดยท่านผอ.ชูศักดิ์ พร้อมคณะครู เตรียมงานจัดนิทรรศการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

นำทีมโดยท่าน ผอ.ชูศักดิ์ พร้อมคณะครู เตรียมงานจัดนิทรรศการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข #ทีมงานโรงเรียนชุมชนบ้านอมก๋อย [..]
07 ก.ค. 2562 169 Views

งานคริสต์มาส 2561

[..]
25 ธ.ค. 2561 127 Views

นายชูศักดิ์   ใจแก้ว

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

  บุคลากรทั้งหมด   สายตรงผู้อำนวยการ
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 19
เข้าชม เมื่อวาน 21
เข้าชม เดือนนี้ 49
เข้าชม ดือนก่อน 620
เข้าชม ปีนี้ 4,432
เข้าชม ปีก่อน 2,372